Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

inmyveins
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique viaDimrost Dimrost

July 05 2015

inmyveins
inmyveins
Cherish your solitude. Take trains by yourself to places you have never been. Sleep out alone under the stars. Learn how to drive a stick shift. Go so far away that you stop being afraid of not coming back. Say no when you don’t want to do something. Say yes if your instincts are strong, even if everyone around you disagrees. Decide whether you want to be liked or admired. Decide if fitting in is more important than finding out what you’re doing here. Believe in kissing. - Eve Ensler
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
inmyveins

July 03 2015

inmyveins
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
inmyveins
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu
inmyveins
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative

June 25 2015

inmyveins
2307 bc53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa

June 20 2015

inmyveins
3155 2a02
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
4586 c8b9 500

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamaybeyou maybeyou

June 18 2015

inmyveins
5851 7bca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 17 2015

inmyveins
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
inmyveins
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic

June 15 2015

inmyveins
0551 c4da
important
4581 13cf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
inmyveins
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy

June 14 2015

inmyveins
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viazapachsiana zapachsiana
inmyveins
inmyveins
7949 55e0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawonderwall wonderwall
inmyveins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl