Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2016

inmyveins
2907 7f09 500
Reposted fromucisz ucisz viaanikroku anikroku
inmyveins
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— “Najgorszy człowiek na świecie” (via witamwpiekledziwki)
Reposted fromweightless weightless viaanikroku anikroku
inmyveins
Inaczej się śpi, gdy mamy komu powiedzieć dobranoc i dzień dobry.
inmyveins
8394 c486 500
Reposted fromelczi elczi viazapachsiana zapachsiana
inmyveins
2269 5427
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawonderwall wonderwall
inmyveins
6501 12c4 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawonderwall wonderwall

July 31 2016

inmyveins
8377 5bb8 500
Reposted fromfelicka felicka viaretaliate retaliate

July 09 2016

inmyveins
Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.
— R. Więckiewicz
Reposted fromoutkapa outkapa viabemygod bemygod
inmyveins
1650 13a8 500
Reposted frombadgal badgal viabemygod bemygod
inmyveins
7855 139d 500
Drużyna 💪
Reposted frompiehus piehus viabeautifulwar beautifulwar
inmyveins
inmyveins
0490 3443 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viastawrogin stawrogin
inmyveins
To zabierz ją na wódkę. A potem pocałuj. Tylko zacznij delikatnie. Kobiety tak lubią. Nawet te, które lubią wódkę.
— Kaja Kowalewska
inmyveins
Myślę, że należysz do osób, które jeśli znajdą na ulicy banknot, zaczynają nim machać w powietrzu i dopytywać, czy ktoś go nie zgubił. Myślę, że płaczesz na filmach, które nawet nie są smutne, bo masz czułe serce, chociaż się do tego nie przyznajesz. Myślę, że robisz różne rzeczy mimo strachu, i to świadczy, że jesteś odważniejsza od tych uzależnionych od adrenaliny gości skaczących z mostów na bungee.
— "Ten jeden dzień" Gayle Forman
Reposted frombezsenna bezsenna viasarkastyczna sarkastyczna
inmyveins
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamaybeyou maybeyou

July 03 2016

inmyveins

Jeśli nikt mnie już więcej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha.

Jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do Boga.

Jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc – tam, gdzie chodzi o potrzebę albo oczekiwanie, które przerastają ludzkie możliwości trwania w nadziei – On może mi pomóc.

— BXVI, Spe Salvi, 32
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viageralt geralt
inmyveins
inmyveins

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaolalaa olalaa
inmyveins
inmyveins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl