Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

inmyveins
1970 170d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazmora zmora
inmyveins
inmyveins
7784 ec60 500
inmyveins

September 08 2016

inmyveins
inmyveins
Reposted frombluuu bluuu viainvincible invincible
inmyveins
6090 1917 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagwiazdeczka gwiazdeczka
inmyveins
7121 8280
Reposted fromIriss Iriss viastawrogin stawrogin
inmyveins
inmyveins
8714 f943
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viageralt geralt

August 07 2016

inmyveins
2907 7f09 500
Reposted fromucisz ucisz viaanikroku anikroku
inmyveins
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— “Najgorszy człowiek na świecie” (via witamwpiekledziwki)
Reposted fromweightless weightless viaanikroku anikroku
inmyveins
Inaczej się śpi, gdy mamy komu powiedzieć dobranoc i dzień dobry.
inmyveins
8394 c486 500
Reposted fromelczi elczi viazapachsiana zapachsiana
inmyveins
2269 5427
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawonderwall wonderwall
inmyveins
6501 12c4 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawonderwall wonderwall

July 31 2016

inmyveins
8377 5bb8 500
Reposted fromfelicka felicka viaretaliate retaliate

July 09 2016

inmyveins
Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.
— R. Więckiewicz
Reposted fromoutkapa outkapa viabemygod bemygod
inmyveins
1650 13a8 500
Reposted frombadgal badgal viabemygod bemygod
inmyveins
7855 139d 500
Drużyna 💪
Reposted frompiehus piehus viabeautifulwar beautifulwar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl